Clubhistorie

Een korte terugblik
Dameskorfbalvereniging NDZW is ontstaan uit een fusie tussen de korfbalverenigingen Never Down uit Vlijmen en Zwart Wit '82 uit Haarsteeg. Na een jaar van voorbereiding gingen in augustus 2006 een aantal teams, samengesteld uit beide verenigingen onder de naam 'NDZW' de nieuwe competitie in. Op 2 juni 2007 vierde korfbalvereniging Zwart Wit '82 nog haar 25-jarig bestaan. Tijdens het jubileumfeest werd de NDZW vlag onthuld. Daarmee was de nieuwe vereniging die NDZW bleef heten een feit, en hielden de verenigingen Never Down (opgericht in 1954 en dus 53 jaar) en Zwart Wit '82 (na 25 jaar) op te bestaan. Om het verleden niet kwijt te raken, werd in de statuten van NDZW, als oprichtingsdatum gekozen voor de oprichtingsdatum van de oudste vereniging Never Down, zijnde 10 maart 1954. In het eerste anderhalf jaar werd er zowel op sportpark Haarsteeg als op sportpark de Hoge Heide getraind en gespeeld. Per 1 november 2007 werd door de gemeente Heusden de huur van de velden op sportpark Haarsteeg opgezegd en heeft NDZW op sportpark de Hoge Heide haar domicilie gehad tot en met 2018. Dit domicilie heeft NDZW in het voorjaar van 2019 ingeruild voor de andere oude locatie, namelijk: Sportpark Haarsteeg. Vanaf dit mooie sportpark wordt volop enthousiasme en sportplezier gebouwd aan onze toekomst.

logo ndzw

 

60 jarig bestaan
In maart 2014 werd het eerste grote jubileum van NDZW gevierd, namelijk het 60 jarig bestaan van de vereniging. Dit jubileum is op 14 en 15 juni van 2014 groots gevierd met veel (oud)leden en andere betrokken van de vereniging. Naast het jaarlijkse jeugdkamp, een groot reünietoernooi en een feestavond, werd ook een speciaal lid deze dag in het zonnetje gezet; Tony van de Berk. Zij vierde namelijk, net als de verenging, haar 60 jaar lidmaatschap.

clubhistorie

 

Jubileumboeken

 

Laatste Nieuws

NDZW verhuist naar nieuwe locatie

Vanaf de start van de tweede helft van de buitencompetitie neemt NDZW haar intrede op de nieuwe locatie:

Sportpark Haarsteeg

Priemsteeg 31

5251 CW Vlijmen

Lees meer...
 
Nieuw e-mailadres NDZW

Let op!

Het algemene e-mailadres van NDZW is gewijzigd. U kunt voortaan contact met ons opnemen door te mailen naar: dkv.ndzw@gmail.com

 
Contributie 2017-2018

In de algemene ledenvergadering van September 2017 is besloten de contributie te verhogen met €5,00 per lid.

Selectie   €185
Midweek  €165
Recreanten  €90
Junioren  €150

Heeft u akkoord gegeven op het betalen van de contributie middels automatische incasso? Dan zal het bedrag een dezer dagen van uw rekening worden afgeschreven. 

 
Spelregelavond

Samen naar een veiliger sportklimaat!

Vanaf 2018 is elke speelster (jeugdleden uitgezonderd) verplicht om een spelregelbewijs te hebben. Om iedereen hier op een leuke en handige manier mee te helpen, zal onze clubscheidsrechter Tommy ons hierbij helpen. Deze avond vindt plaats op dinsdag 12 september om 12.00uur in onze eigen sportkantine. 

Lees meer...